ราคาเบี้ยแต่ละบริษัทเห็นแล้วจะสนใจบริษัทไหนดี !!

5

หลังจากได้ราคาเบี้ยแต่ละบริษัทแล้วสนใจบริษัทไหน   ก็ให้ให้เช็คสถานะทางการเงินและสภาพคล่องก่อนที่จะตัดสินใจว่าซื้อ ประกันรถยนต์ ที่ไหนดี   โดยสามารถตรวจสอบได้จากเว็บรวมทั้งอ่าน feedback ต่างๆ จาก google ว่าซื้อประกันรถยนต์ที่ไหนดีและบริษัทไหนมีคนบ่นน้อยที่สุด ต้องย้ำนะค่ะว่าน้อยที่สุด

เมื่อตัดสินใจเลือกบริษัทประกันได้แล้ว ให้เลือกนายหน้าที่จะซื้อด้วยการดูความน่าเชื่อถือ เช่น feedback ของลูกค้า ใบอนุญาตนายหน้า และที่สำคัญก่อนซื้อแต่ละครั้งจะต้องขอเอกสารที่ระบุถึงความคุ้มครอง และเบี้ยราคาเต็มของแพกเกจที่จะซื้อด้วย

จากนั้นก็มาถึงขั้นตอนของการชำระเงินค่าเบี้ยประกันมีทั้งสามารถชำระผ่านนายหน้า หรือชำระผ่านบริษัทประกันโดยตรงก็ได้    โดยหากเลือกการชำระผ่านนายหน้า ก็ควรเลือกนายหน้าที่ feedback ดี ทำงานมานานแล้ว และมีใบอนุญาต เนื่องจากปกตินายหน้าจะมีการเงินวางมัดจำไว้กับบริษัทแล้ว

จึงสามารถรับเงินแทนบริษัทประกันได้ ข้อดีของการชำระกับนายหน้าคือ สะดวก คล่องตัวในการขอคืนเงิน หากตรวจสภาพรถไม่ผ่าน และส่วนของการเลือกชำระกับบริษัทประกัน วิธีนี้ถือว่าปลอดภัย แต่ก็มีข้อเสียอยู่ตรวจเวลาตรวจสภาพรถไม่ผ่าน อาจต้องรอคืนเงินกลับมาเป็นเช็คจากบริษัทประกันช้า 1-2 เดือน และสุด

เมื่อได้รับกรมธรรม์ฉบับจริงจากบริษัทแล้วก็ให้ทำการตรวจสอบในเรื่องของเลขกรมธรรม์กับบริษัทประกันด้วย ว่าเป็นเลขกรมธรรม์จริงหรือไม่  มีรายละเอียดสัญญา กรมธรรม์  ในฐานข้อมูลของบริษัทประกันหรือเปล่า  ที่สำคัญคือ เลขตัวถัง ทะเบียน ซื้อผู้เอาประกัน

วันเริ่มคุ้มครอง ถูกต้องหรือไม่ เพราะหากไม่ถูกต้อง ต้องแจ้งให้นายหน้าหรือบริษัทออกสลักหลังแก้ไขให้ถูกต้องด้วย  เห็นหรือยังค่ะว่าไม่อยากเยที่จะเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ ที่มีเบี้ยประกันถูกและหวังว่าตอนนี้ใครที่มีคำถาว่า ซื้อประกันรถยนต์ที่ไหนดี จะหาคำตอบกันได้แล้วนะค่ะ