ถ้าประกันภัยใกล้หมดสามารถซื้อล่วงหน้าได้ไหม ??

car 2

ในปัจจุบันนี้มีผู้คนที่ใช้รถมากมายรวมไปถึงคนที่ใช้รถใหม่ที่ไม่เคยต่อ ประกันรถยนต์ มาก่อน ทำให้หลายๆคนคิดว่า จะสามารถต่อประกันไว้ก่อนได้ไหม เพราะหากใกล้ช่วงเวลาที่ประกันหมด จะทำให้ไม่สามารถติดต่อประกันภัยรถยนต์ กลัวประกันหมดและจะไม่คุ้งครอง วันนี้เราจะมีคำตอบมาบอกกันให้ฟังนะค่ะ

โดยทั่วไปแล้ว สำหรับเรื่องของความคุ้มครองรถยนต์จะสามารถคุ้มครองได้ทันที หลังจากที่ผู้ทำประกัน หรือผู้เอาประกันชำระเบี้ยประกันแล้ว ก็ควรที่จะเผื่อเวลาในการทำ ประกันรถ  ให้กับตัวแทนหรือนายหน้าที่แจ้งงานเข้าบริษัท ประกัน เพื่อที่จะได้ให้ทางบริษัทประกันทำการตอบรับการแจ้งงาน

ซึ่งในการทำ ประกันรถ ชั้น 1 ในการต่อ ประกันรถ แต่ละครั้งจะมีเงื่อนไขในการต่ออยู่แล้ว จะต้องทำการถ่ายรูปรถก่อนทำประกัน ความคุ้มครองจะมีผลสมบูรณก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่บริษัท

ของประกันรถยนต์ได้ไปถ่ายรูปของเราเสร็จและตกลงรับประกันในระหว่างรอถ่ายรูปให้เสร็จซึ่งจะได้รับความคุ้มครองเป็นประกันประ 3+ สามารถที่จะเคลมได้เฉพาะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก หรือกรณีรถชนเท่านั้น

ดั้งนั้นจะเห็นได้ว่า การทำ ประกันภัยรถยนต์ หรือต่อประกันภัยรถยนต์ สามารถทำได้ แต่ก่อนที่จะต่อประกัน ควรที่จะศึกษาในกรมธรรม์หรือประกันแต่ละชั้นก่อนที่จะตัดสินใจ เมื่อทำการเลือกได้ก็ควรที่จะล่วงหน้าให้กับนายหน้าหรือทางบริษัทก่อน

เพื่อให้ทางบริษัททราบและตอบกลับในเรื่องของการทำงาน ประกันรถ ในครั้งต่อไป ทางบริษัทจะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของเอกสารและข้อมูล การกำหนดระยะเวลาในการต่อประกันกับเราด้วย

แต่อย่างไรก็ตามการทำประกันหรือการต่อประกัน อาจจะต้องใช้เวลาระยะนาน เราเองที่ไม่ควรใจร้อน อาจจะส่งผลทำให้การทำประกันนั้นไม่เรียบร้อยได้และต้องเสียเวลาในการทำงานประกันเพิ่มขึ้นอีกด้วย

http://www.easyinsureonline.com/