Categories
ประกันภัยรถยนต์

ขับรถโดยไม่มีประกันรถยนต์ เป็นสิ่งต้องห้าม

ประกันรถยนต์
ขับรถโดยไม่มีประกันเป็นสิ่งต้องห้าม: เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณได้รับการติด?
ในสเปนมีมากกว่าสองล้านคันไม่มี ประกันภัยรถยนต์ นี้ไม่ได้หมายความว่ามี เป็น ยานพาหนะที่ไม่มีประกันจำนวนมาก บน ถนนเท่าที่จะสามารถเพียงแค่ยานพาหนะที่ จะ ไม่ได้ใช้หรือมีเจ้าของได้ลืมที่จะยกเลิก ตัวเลขนี้ยังรวมถึง ยานพาหนะที่ไม่จำเป็นที่เชื่อถือได้แต่อย่างไรก็ตามหลายคนของยานพาหนะเหล่านี้พวกเขาจะต้องมีการประกันภาคบังคับ ในกรณีส่วนใหญ่เจ้าของของพวกเขาคิดว่าพวกเขาจะจ่ายปีเต็มของการประกันว่าพวกเขาจะใช้มันเป็นครั้งคราวเท่านั้นหรือไม่กี่วันในช่วงฤดูร้อน ในกรณีอื่น ๆ เจ้าของเป็นเพียงไม่ทราบว่าสิ่งที่ต้องเผชิญกับการประกันภัย

ผลกระทบของการขับรถที่มีรถที่ไม่มีประกันภัย

เท่านั้นประกันภาคบังคับสำหรับยานยนต์เป็นหนี้สิน คนขับรถที่มีการเกิดอุบัติเหตุและทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สามจะต้องตอบตัวเองกับที่ดินของเขาเพื่อให้ครอบคลุมความเสียหายที่เป็นไปได้

ในกรณีใด ๆ ขับรถโดยไม่มีประกันที่เกี่ยวข้องกับการปรับระหว่างอยู่กับสถานการณ์ ครึ่งหนึ่งของเงินที่ได้จากค่าปรับเหล่านี้ไปประกัน

ถ้าคนขับถูกประกาศล้มละลายสมาคมเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าเสียหายและการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ นี้เป็นค่าใช้จ่ายด้วยเงินที่คนไม่จ่ายเงินประกันของคุณไปที่ ซึ่งหมายถึง เบี้ย ประกันภัยรถยนต์ ที่จ่ายและเงินจากค่าปรับสำหรับการขับรถโดยไม่ต้องประกันถ้ารถไม่เกี่ยวข้องกับการประกันภาคบังคับคนขับรถอาจจะต้องเผชิญเวลาคุกแม้ว่าจะมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อรุนแรงหรือมีคนตาย

ขับรถโดยไม่มี ประกันยังเกี่ยวข้องกับการตรึงยานพาหนะซึ่งเป็นฉากในช่วงเวลานั้นมักจะเป็นเวลา 1-3 เดือน และถ้าครั้งนี้มีไม่พอเจ้าของรถจะต้องจ่ายสำหรับเงินฝากและประทับตราสำคัญของยานพาหนะและไม่สามารถถอนจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขามีการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเหล่านี้ทั้งหมดและมีการประกันภัยรถยนต์

หากคุณได้รับการติดขับรถโดยไม่ต้องประกันคุณจะมีราคาแพงมาก

หากคุณขับรถเป็นครั้งคราวและทางหลวงหรือถนนเดินทางน้อยกว่าคุณมีซื้อ ประกันภัยรถยนต์  จ่ายออก  เป็นพื้นฐานที่สุด หากคุณได้รับการติดและคุณได้เห็นว่าราคาแพงก็จะออก และถ้าคุณไม่ได้ติด แต่คุณมีอุบัติเหตุซึ่งเป็นบุคคลที่สามมีส่วนเกี่ยวข้องระเบียบที่คุณกำลังจะได้รับเป็นไปได้อย่างมาก

https://www.easyinsure.co.th/