กุญแจรถยนต์หาย เคลมได้ไหม ??

3

หลังจากที่รู้ว่ากุญแจรถหายก็ตั้งสติ  จากนั้นก็ไปแจ้งความแล้วโทรบริษัทประกันรถยนต์ที่เราทำประกันชั้น 1  เอาไว้เราคือรถเราพึ่งซื้อมาได้ไม่กี่ปีก็เลยสามารถทำประกันชั้น 1 ได้  เนื่องจากนั้นก็มีเจ้าหน้าของบริษัท ประกันภัยรถยต์ รับโทรศัพท์  จากนั้นเราก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เขาฟัง   ทางบริษัทประกันจึงตอบเรากลับมา

ว่า “ไม่สามารถเคลมได้นะค่ะ” เราก็ตกใจเลยเอ่ยถามกลับไปว่า “ทำไมจึงเคลมไม่ได้ รถก็ทำประกันชั้น 1 นี้” พนักงานคนเดิมจึงตอบกลับมาอีกว่า “ ในกรณีนี้ทางประกันรถจะไม่รับผิดชอบค่ะ  เพราะเนื่องจากคุณวางกุญแจรถไว้บนโต๊ะ แล้วหายมันเองไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ ดังนั้นบริษัทไม่รับผิดชอบค่ะ”   ครั้งนี้ก็ต้องออกเงินเอง….ก็หมดไปตังเยอะเหมือนกัน

แต่เราก็ยังไม่เลิกสงสัยจึงไปดูจากรมธรรม์ประกันภัยที่ซื้อและศึกษาเพิ่มเติมจึงรู้ว่า  ในการทำประกันชั้น 1 แล้วกุญแจหาย จะแยกออกเป็น  2 กรณี  คือ  1.กรณีที่ทำกุญแจหายเอง   และ 2.กรณีที่กุญแจหายจากการถูกลักทรัพย์  ชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์  ยักยอกทรัพย์  นั้นเอง  ซึ่งตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ประกันรถภัยรถยนต์ ภาคสมัคร

ใจของหมวดความคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้ ข้อ 1 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ประกันจะให้ความคุ้มครองการสูญหายของรถยนต์คันเอาประกันภัย รวมทั้งอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ หากสูญหายก็ต่อเมื่อมีสาเหตุมาจากการ ลักทรัพย์  ยักยอกทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เท้านั้น   ซึ่งหากพบว่ากุญแจรถยนต์สูญหายจากการ ลักทรัพย์  ยักยอกทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ หรือ

เกิดจากอุบัติเหตุแล้วหายขณะใช้รถยนต์ ก็จะรับผิดชอบและให้ความคุ้มครอง ตามเงื่อนไขดังกล่าว  แต่ในทางกลับกันหากพบว่าเป็นกรณีที่  1  คือ  ทำกุญแจรถหายเอง  ไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไง  ตกหล่นที่ไหนก็แล้วแต  ฯลฯ  แบบนี้ทางบริษัทจะไม่รับเคลมหรือให้ความคุ้มครอง